Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Rozwój zdolności pokonywania zapór

Redaktorzy

Rok publikacji

2020

Typ książki

redakcja monografii naukowej

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Wojskowa Akademia Techniczna

Wydawca z listy MNiSW

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

Data udostępnienia online

2020 (Data domniemana)

Data opublikowania

2020

Liczba stron

157

ISBN

978-8307938-295-8

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052825813905066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=title,exact,ROZW%C3%93J%20ZDOLNO%C5%9ACI%20POKONYWANIA%20ZAP%C3%93R&offset=0

Słowa kluczowe
PL
  • Sprzęt wojskowy
  • Technika wojskowa
  • Zapora inżynieryjna
Rozdziały
Sprzęt i możliwości wojsk inżynieryjnych Federacji Rosyjskiej w zakresie rozminowania terenu i obiektów oraz wykonywania przejść w zaporach (s. 49-71)
Typ licencji

inne