Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

The Problem of Thin Capitalization for Financial Security of an Enterprise

Autorzy

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Wojskowa Akademia Techniczna | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2020

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej / referat

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • Thin capitalisation
  • Financial security
  • Incometax
  • Enterprise
PL
  • Bezpieczeństwo finansowe
  • Finanse
  • Przedsiębiorstwo
Streszczenie

EN The functioning of anenterprise, its essence and, above all, the purpose for which it was established (the profit of its owners) means that in each period of its functioning it is forced to search for sources of financing for its activities. The ba-sic source of financing for any enterprise should be money generated by the enterprise itself. Business entities strive for the largest possible retention of capital in their hands apply tax optimization measures, including thin capitalization. The existing restrictions on thin capitalization introduce a mechanism to limit debt financing costs included in tax costs. This article cha-racterizes the mechanism of insufficient capitalization and the changes that have taken place in it. The purpose of this article is anattemptto assess the importance of this mechanism for the financial security of the enterprise.

Strony (od-do)

13648 - 13654

URL

https://ibima.org/accepted-paper/the-problem-of-thin-capitalization-for-financial-security-of-an-enterprise/

Książka

Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA)

Zaprezentowany na

36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5.11.2020, Granada, Spain

Punktacja MNiSW / rozdział

5,0

Punktacja MNiSW / konferencja (CORE)

70,0

Publikacja indeksowana w

WoS | Scopus