Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Damnatio ad bestias - rzucanie skazańców na pożarcie dzikim zwierzętom, jako forma wykonywania kary śmierci w starożytnym Rzymie

Autorzy

[ 1 ] Katedra Historii Wywiadu i Kontrwywiadu Wojskowego, Instytut Historii Wojskowej, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[1.3] Historia

Rok publikacji

2020

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej / referat

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Kara śmierci
  • Prawo rzymskie
  • Starożytny Rzym
Strony (od-do)

85 - 90

Książka

Nauki humanistyczne i społeczne : historia i polityka

Zaprezentowany na

XI Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa Młodzi Naukowcy w Polsce - Badania i Rozwój (wiosna 2020)

Punktacja MNiSW / rozdział

5,0