Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Damnatio ad bestias - rzucanie skazańców na pożarcie dzikim zwierzętom, jako forma wykonywania kary śmierci w starożytnym Rzymie

Authors

[ 1 ] Katedra Historii Wywiadu i Kontrwywiadu Wojskowego, Instytut Historii Wojskowej, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[1.3] History

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Kara śmierci
  • Prawo rzymskie
  • Starożytny Rzym
Pages (from - to)

85 - 90

Book

Nauki humanistyczne i społeczne : historia i polityka

Presented on

XI Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa Młodzi Naukowcy w Polsce - Badania i Rozwój (wiosna 2020)

Points of MNiSW / chapter

5.0