Processing may take a few seconds...

Article


Title

Military Innovations in Secondary Schools in Poland as a Manifestation of Strengthening National Security within the Meaning of Articles 5 and 26 of the Polish Constitution

Authors

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Title variant

PL Wojskowe innowacje w szkołach średnich w Polsce jako przejaw wzmacniania bezpieczeństwa państwa w rozumieniu artykułów 5 i 26 Konstytucji RP

Year of publication

2020

Published in

Przegląd Prawa Konstytucyjnego

Journal year: 2020 | Journal number: nr 6 (58)

Article type

scientific article

Publication language

english

Keywords
PL
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Innowacje pedagogiczne
 • Klasa mundurowa
 • Klasa wojskowa
 • Metody nauczania
 • Obronność państwa
 • Polska
 • Potencjał obronny państwa
 • Szkoły średnie
EN
 • Education
 • Defence capability of a State
 • Military classes
 • National security
 • Poland
 • State defensive potential
 • Uniformed classes
Abstract

EN This article aims to present military innovations in secondary schools in Poland and the possibilities for their use in processes strengthening national security. The Constitution of the Republic of Poland in Art. 5 and 26 impose an obligation on the authorities to ensure the security of the state and its citizens and to defend the state’s borders and the integrity of its territory. Therefore, it is important in this context to properly train and educate students in military secondary schools. The basis for reaching the conclusions presented here were the results of empirical research conducted among secondary school students enrolled in military classes in Poland. The type of statistical analysis used, segmentation, allowed subgroups of respondents to be identified with their percentage share in the total population and the characteristics that define them. Analysis of the research results makes it possible to distinguish categories of the defense potential of students of military classes such as their mobilization, social and individual potential. The content of the article also indicates the possibilities and needs for the development of the potential of students of military classes.

PL Celem artykułu jest przedstawienie wojskowych innowacji w szkołach średnich w Polsce i możliwości ich wykorzystania w procesach wzmacniających bezpieczeństwo państwa. Konstytucja RP w art. 5 oraz 26 nakłada na władzę obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa państwa i jego obywateli oraz obronę granic państwa i niepodzielności jej terytorium. Dlatego też istotne jest w tym kontekście właściwe szkolenie i kształcenie uczniów już w szkołach średnich o profilu wojskowym. Podstawą formułowania przedstawionych wniosków były wyniki badań empirycznych przeprowadzonych wśród uczniów klas wojskowych w Polsce. Rodzaj analizy statystycznej, zwanej segmentacją, pozwo-lił na wyłonienie podgrup respondentów z ich udziałem procentowym w stosunku do całej badanej populacji oraz cechy, które je konstytuują. Analiza wyników badań pozwoliła na wyodrębnienie takich kategorii potencjału obronnego uczniów klas wojskowych, jak potencjał: mobilizacyjny, społeczny i indywidualny. Treść artykułu wskazuje ponadto na możliwości i potrzeby zagospodarowania scharakteryzowanego potencjału uczniów klas wojskowych

Pages (from - to)

461 - 474

DOI

10.15804/ppk.2020.06.37

URL

https://czasopisma.marszalek.com.pl/pl/10-15804/ppk

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Release date

2020 (Date presumed)

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Ministry points / journal

40.0

Ministry points / journal in years 2017-2021

100.0