Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Przewóz drogowy towarów wysokiego ryzyka

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

Wiedza Obronna

Rocznik: 2016 | Tom: t. 3-4

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Polska
  • Prawo wspólnotowe europejskie
  • Substancje niebezpieczne i szkodliwe
  • Transport drogowy
Streszczenie

PL Artykuł opisuje system regulacji prawnych i wymagań w zakresie przepisów i warunków dotyczących przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wysokiego ryzyka. W części pierwszej przedstawiono system tworzenia regulacji prawnych. Część druga dedykowana jest ogólnym zasadom transportu materiałów niebezpiecznych, zgodnie z Umową ADR, dotyczącą m.in. klasyfikacji, szkoleń, pakowania, oznakowania, dokumentacji oraz innych obowiązków uczestników przewozu. W części trzeciej wskazano szczegółowe wymagania w zakresie transportu towarów wysokiego ryzyka, opracowania planów ochrony oraz problemy z interpretacją zbyt ogólnych zapisów prawnych.

EN The article describes the system of creating legal regulations concerning the rules and conditions relating to the carriage of high risk dangerous goods by road. The first part shows the development system of the regulations. The second part is dedicated to the general principles of air transport of hazardous materials in accordance with the ADR Agreement e.g.: classification, training, packaging, labeling, documentation and other duties of the participants. The third part, indicates specificrequirements for the transport of dangerous goods, the development of security plans and problems with the interpretation of legal provisions.

Strony (od-do)

167 - 187

URL

http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-0d8790dd-14b7-47c8-88e2-834564d20531

Uwagi

Bibliografia na stronie 186. Streszczenie w języku angielskim.

Typ licencji

CC BY-SA (uznanie autorstwa - na tych samych warunkach)

Tryb otwartego dostępu

otwarte repozytorium

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana