Processing may take a few seconds...

Article


Title

Przewóz drogowy towarów wysokiego ryzyka

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Year of publication

2016

Published in

Wiedza Obronna

Journal year: 2016 | Journal volume: t. 3-4

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Polska
  • Prawo wspólnotowe europejskie
  • Substancje niebezpieczne i szkodliwe
  • Transport drogowy
Abstract

PL Artykuł opisuje system regulacji prawnych i wymagań w zakresie przepisów i warunków dotyczących przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wysokiego ryzyka. W części pierwszej przedstawiono system tworzenia regulacji prawnych. Część druga dedykowana jest ogólnym zasadom transportu materiałów niebezpiecznych, zgodnie z Umową ADR, dotyczącą m.in. klasyfikacji, szkoleń, pakowania, oznakowania, dokumentacji oraz innych obowiązków uczestników przewozu. W części trzeciej wskazano szczegółowe wymagania w zakresie transportu towarów wysokiego ryzyka, opracowania planów ochrony oraz problemy z interpretacją zbyt ogólnych zapisów prawnych.

EN The article describes the system of creating legal regulations concerning the rules and conditions relating to the carriage of high risk dangerous goods by road. The first part shows the development system of the regulations. The second part is dedicated to the general principles of air transport of hazardous materials in accordance with the ADR Agreement e.g.: classification, training, packaging, labeling, documentation and other duties of the participants. The third part, indicates specificrequirements for the transport of dangerous goods, the development of security plans and problems with the interpretation of legal provisions.

Pages (from - to)

167 - 187

URL

http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-0d8790dd-14b7-47c8-88e2-834564d20531

Comments

Bibliografia na stronie 186. Streszczenie w języku angielskim.

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Open Access Mode

open repository

Open Access Text Version

final published version

Ministry points / journal

2.0