Processing may take a few seconds...

Book


Title

Korespondencja pierwszych polskich dyplomatów wojskowych 1918-1945. T. 1, Polskie ataszaty wojskowe w świetle dokumentów 1918-1938

Authors

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2020

Book type

scientific monograph

Publication language

polish

Abstract

PL Niniejsza publikacji stanowi pierwszą część monografii zatytułowanej Korespondencja pierwszych polskich dyplomatów wojskowych 1918-1945 i poświęcona jest polskim attaché wojskowym 1918-1938. Dwa tomy publikacji wychodzą naprzeciw zapotrzebowaniu zarówno środowiska wojskowego jak i akademickiego. Stanowić będą źródło wiedzy dla naukowców czy badaczy, umacniając tradycję ówczesnej dyplomacji wojskowej (obecnie obronnej) oraz wskazując na ogromny dorobek dyplomatów wojskowych w tworzeniu od podstaw państwa polskiego oraz ich zaangażowanie w walce z okupantem. Obecna pierwsza część stanowi zbiór wybranych informacji, meldunków, raportów, opracowań, depesz oraz innych dokumentów z dziejów polskiej dyplomacji wojskowej okresu II Rzeczypospolitej. Zawiera ona 162 niezwykle interesujących dokumentów, które przedstawiają codzienną pracę attaché wojskowych, problemy organizacyjno-logistyczne, ale przede wszystkim działalność informacyjną, zarówno wojskową jak i polityczną. Publikacja stanowi źródło wiedzy dla szerokiego grona naukowców oraz badaczy, którzy zajmują się problematyką historii wojskowości oraz stosunków międzynarodowych. Ogromną jej zaletą jest umacnianie tożsamości współczesnych wojskowych dyplomatów pracującej w palcówkach zagranicznych i organizacjach międzynarodowych, upowszechnianie tradycji, a przede wszystkim dorobku dyplomatów wojskowych.

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the Ministry list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

2020

Number of pages

428

ISBN

978-83-7523-798-6

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma9911812230605606&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,978-83-7523-798-6&offset=0

Keywords
PL
 • Attaché obrony
 • Ataszaty wojskowe
 • Bezpieczeństwo miedzynarodowe
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Dyplomaci
 • Dyplomacja polska
 • Dyplomacja wojskowa
 • Polityka wojskowa
 • Polityka zagraniczna
 • Polska
 • Wojsko Polskie (1918-1939)
EN
 • International security
 • Military attaché offices
 • National security
 • Poland
Obligatory copy

yes

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 427-428.

Total point value of monograph

120.0