Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Korespondencja pierwszych polskich dyplomatów wojskowych 1918-1945. T. 1, Polskie ataszaty wojskowe w świetle dokumentów 1918-1938

Autorzy

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2020

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Streszczenie

PL Niniejsza publikacji stanowi pierwszą część monografii zatytułowanej Korespondencja pierwszych polskich dyplomatów wojskowych 1918-1945 i poświęcona jest polskim attaché wojskowym 1918-1938. Dwa tomy publikacji wychodzą naprzeciw zapotrzebowaniu zarówno środowiska wojskowego jak i akademickiego. Stanowić będą źródło wiedzy dla naukowców czy badaczy, umacniając tradycję ówczesnej dyplomacji wojskowej (obecnie obronnej) oraz wskazując na ogromny dorobek dyplomatów wojskowych w tworzeniu od podstaw państwa polskiego oraz ich zaangażowanie w walce z okupantem. Obecna pierwsza część stanowi zbiór wybranych informacji, meldunków, raportów, opracowań, depesz oraz innych dokumentów z dziejów polskiej dyplomacji wojskowej okresu II Rzeczypospolitej. Zawiera ona 162 niezwykle interesujących dokumentów, które przedstawiają codzienną pracę attaché wojskowych, problemy organizacyjno-logistyczne, ale przede wszystkim działalność informacyjną, zarówno wojskową jak i polityczną. Publikacja stanowi źródło wiedzy dla szerokiego grona naukowców oraz badaczy, którzy zajmują się problematyką historii wojskowości oraz stosunków międzynarodowych. Ogromną jej zaletą jest umacnianie tożsamości współczesnych wojskowych dyplomatów pracującej w palcówkach zagranicznych i organizacjach międzynarodowych, upowszechnianie tradycji, a przede wszystkim dorobku dyplomatów wojskowych.

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Wydawca z listy MNiSW

Akademia Sztuki Wojennej

Data opublikowania

2020

Liczba stron

428

ISBN

978-83-7523-798-6

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma9911812230605606&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,978-83-7523-798-6&offset=0

Słowa kluczowe
PL
 • Attaché obrony
 • Ataszaty wojskowe
 • Bezpieczeństwo miedzynarodowe
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Dyplomaci
 • Dyplomacja polska
 • Dyplomacja wojskowa
 • Polityka wojskowa
 • Polityka zagraniczna
 • Polska
 • Wojsko Polskie (1918-1939)
EN
 • International security
 • Military attaché offices
 • National security
 • Poland
Egzemplarz obowiązkowy

tak

Uwagi

Bibliografia, netografia na stronach 427-428.

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100,0