Processing may take a few seconds...

Article


Title

Inevitable War, US Decline or Business as Usual? Narratives on China’s Ascension to Power Among American Academia

Authors

[ 1 ] Wydzial Bezpieczeństwa Narodowego | [ D ] phd student

Title variant

PL Nieunikniona wojna, upadek USA czy biznes jak zwykle? Narracje o wzroście potęgi Chin w amerykańskim dyskursie akademickim

Year of publication

2020

Published in

Przegląd Strategiczny

Journal year: 2020 | Journal number: nr 13

Article type

scientific article

Publication language

english

Keywords
PL
 • Bezpieczeństwo miedzynarodowe
 • Chiny
 • Geopolityka
 • Prognozy polityczne
 • Siła państwa
 • Stany Zjednoczone (USA)
 • Stosunki międzynarodowe
EN
 • China
 • Forecasting
 • Geopolitics
 • International relations
 • International security
 • United States of America
Abstract

EN This article aims to analyse prevalent narratives on China’s rise among American academia. The attribution of a scholar to a given narrative depends on how their ideas and arguments resonate with three pivotal questions: 1) what is the current balance of power between the US and China?; 2) which variables and determinants have the greatest impact on the trajectory of Sino-American relations?; 3) what are the prospects of China’s rise?. The author identifies three core narratives: 1) pessimistic which acknowledges deteriorating position of the West and anticipation of a conflictual character of future relations between China and the US; 2) a balanced view that recognizes a relative decline of the US, but also assumes that China’s re-emergence has apparent limitations. Potential hegemonic war is both probable and avoidable either through deeper engagement or different forms of balancing; 3) an optimistic narrative which stresses internal and external barriers to China’s development that preclude its potential rise to global leadership or the preponderance of American power which is likely to endure in coming decades. The Author adopts constructivist approach and employs methods of critical discourse analysis and categorization

PL Niniejszy artykuł ma na celu analizę dominujących wśród amerykańskich kręgów naukowych narracji dotyczących wzrostu potęgi Chin. Przyporządkowania określonego badacza do danej narracji uzależnione jest od sposobu, w jaki prezentowane przez niego idee i argumenty odpowiadają na trzy kluczowe pytania: 1) Jaka jest obecna równowaga sił pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Chinami?; 2) Które czynniki i determinanty najsilniej oddziałują na kierunek rozwoju relacji Chiny-USA?; 3) Jakie są perspektywy wzrostu potęgi Chin? Autor identyfikuje trzy podstawowe narracje: 1) pesymistyczna, uznająca osłabienie pozycji Zachodu i przewidująca konfliktowy charakter przyszłych relacji chińsko-amerykańskich; 2) zrównoważona, która dostrzega relatywne osłabienie Stanów Zjednoczonych, ale zarazem uznaje, że wzrost potęgi Chin ma wyraźne ograniczenia. W tym ujęciu konflikt hegemoniczny jest prawdopodobny, ale można go uniknąć poprzez głębsze zaangażowanie lub różne formy równoważenia; 3) optymistyczna narracja podkreślająca wewnętrzne i zewnętrzne bariery dla dalszego rozwoju Chin, które uniemożliwiają im osiągnięcie światowego przywództwa, lub też trwałość amerykańskiej dominacji w nadchodzących dekadach. Autor przyjmuje podejście konstruktywistyczne i opiera się na metodach krytycznej analizy i kategoryzacji dyskursu.

Date of online publication

31.12.2020

Pages (from - to)

141 - 155

DOI

10.14746/ps.2020.1.9

URL

https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ps/article/view/26001

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 153-154. Zawiera streszczenie w języku polskim.

License type

CC BY (attribution alone)

Open Access Mode

open repository

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Points of MNiSW / journal

20.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

70.0