Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Przegląd Strategiczny

Editors

Publisher name

Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM

Editorship

„Przegląd Strategiczny” Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM ul. Umultowska 89a, 61-614 Poznań Tel. 61 829 65 17 e-mail: strategi@amu.edu.pl http://www.studiastrategiczne.amu.edu.pl

Domains

PL Bezpieczeństwo i wojskowość

ISSN

2084-6991

Publication frequency

irregular

URL

http://studiastrategiczne.amu.edu.pl/o-nas/

Comments

Czasopismo "Przegląd Strategiczny" jest czasopismem indeksowanym na listach: ERIH Plus oraz Index Copernicus Journals Master List (nieprzerwanie od roku 2012) oraz od 2016 roku w bazie SCOPUS. Pełne wersje artykułów publikowanych na łamach czasopisma dostępne są na platformie PRESSto, w repozytorium AMUR oraz w bazie referencyjnej CEEOL. Czasopismo “Przegląd Strategiczny” jest wydawane przez Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukazuje się od 2011 r. Nadrzędnym celem czasopisma jest stworzenie możliwości platformy do wymiany poglądów i zaprezentowania wyników badań dotyczących współczesnych stosunków międzynarodowych, wewnętrznych i zewnętrznych aspektów bezpieczeństwa oraz studiów strategicznych. Celem jest aktywizowanie do dyskusji i debaty w ramach wskazanych obszarów. Czasopismo jest adresowane zarówno do środowisk naukowych, jak i analityczno-eksperckich zajmujących się powyższą problematyką. Czasopismo naukowe “Przegląd Strategiczny” publikuje zwłaszcza artykuły dotyczące teorii bezpieczeństwa, teorii stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa międzynarodowego, a także geostrategii, terroryzmu i antyterroryzmu, związków bezpieczeństwa i ekonomii, bezpieczeństwa energetycznego, bezpieczeństwa ludzkiego.

Unified list of scientific journals 2013-2016

8

Journal years