Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Przegląd Strategiczny

Redaktorzy

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

5.3 Nauki o bezpieczeństwie
5.5 Nauki o polityce i administracji

Unikatowy identyfikator czasopisma

25762

Wydawca

Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM

Redakcja

„Przegląd Strategiczny” Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM ul. Umultowska 89a, 61-614 Poznań Tel. 61 829 65 17 e-mail: strategi@amu.edu.pl http://www.studiastrategiczne.amu.edu.pl

Dziedziny

PL Bezpieczeństwo i wojskowość

ISSN

2084-6991

Częstotliwość

rocznik

URL

http://studiastrategiczne.amu.edu.pl/o-nas/

Uwagi

Czasopismo "Przegląd Strategiczny" jest czasopismem indeksowanym na listach: ERIH Plus oraz Index Copernicus Journals Master List (nieprzerwanie od roku 2012) oraz od 2016 roku w bazie SCOPUS. Pełne wersje artykułów publikowanych na łamach czasopisma dostępne są na platformie PRESSto, w repozytorium AMUR oraz w bazie referencyjnej CEEOL. Czasopismo “Przegląd Strategiczny” jest wydawane przez Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukazuje się od 2011 r. Nadrzędnym celem czasopisma jest stworzenie możliwości platformy do wymiany poglądów i zaprezentowania wyników badań dotyczących współczesnych stosunków międzynarodowych, wewnętrznych i zewnętrznych aspektów bezpieczeństwa oraz studiów strategicznych. Celem jest aktywizowanie do dyskusji i debaty w ramach wskazanych obszarów. Czasopismo jest adresowane zarówno do środowisk naukowych, jak i analityczno-eksperckich zajmujących się powyższą problematyką. Czasopismo naukowe “Przegląd Strategiczny” publikuje zwłaszcza artykuły dotyczące teorii bezpieczeństwa, teorii stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa międzynarodowego, a także geostrategii, terroryzmu i antyterroryzmu, związków bezpieczeństwa i ekonomii, bezpieczeństwa energetycznego, bezpieczeństwa ludzkiego.

Roczniki

  • Rocznik Punktacja MNiSW Impact Factor
  • 2016 8,0 ---
  • 2020 20,0 ---