Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Przegląd Strategiczny

Editors

Scientific disciplines (Law 2.0)

5.3 Security studies
5.5 Political science and public administration

Journal unique ID

25762

Publisher name

Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM

Editorship

„Przegląd Strategiczny” Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM ul. Umultowska 89a, 61-614 Poznań Tel. 61 829 65 17 e-mail: strategi@amu.edu.pl http://www.studiastrategiczne.amu.edu.pl

Domains

PL Bezpieczeństwo i wojskowość

ISSN

2084-6991

Publication frequency

yearly

URL

http://studiastrategiczne.amu.edu.pl/o-nas/

Comments

Czasopismo "Przegląd Strategiczny" jest czasopismem indeksowanym na listach: ERIH Plus oraz Index Copernicus Journals Master List (nieprzerwanie od roku 2012) oraz od 2016 roku w bazie SCOPUS. Pełne wersje artykułów publikowanych na łamach czasopisma dostępne są na platformie PRESSto, w repozytorium AMUR oraz w bazie referencyjnej CEEOL. Czasopismo “Przegląd Strategiczny” jest wydawane przez Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukazuje się od 2011 r. Nadrzędnym celem czasopisma jest stworzenie możliwości platformy do wymiany poglądów i zaprezentowania wyników badań dotyczących współczesnych stosunków międzynarodowych, wewnętrznych i zewnętrznych aspektów bezpieczeństwa oraz studiów strategicznych. Celem jest aktywizowanie do dyskusji i debaty w ramach wskazanych obszarów. Czasopismo jest adresowane zarówno do środowisk naukowych, jak i analityczno-eksperckich zajmujących się powyższą problematyką. Czasopismo naukowe “Przegląd Strategiczny” publikuje zwłaszcza artykuły dotyczące teorii bezpieczeństwa, teorii stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa międzynarodowego, a także geostrategii, terroryzmu i antyterroryzmu, związków bezpieczeństwa i ekonomii, bezpieczeństwa energetycznego, bezpieczeństwa ludzkiego.

Journal years

  • Journal year Points of MNiSW Impact Factor
  • 2016 8.0 ---
  • 2020 20.0 ---