Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Ksiądz Jan Kanty Madej (1875–1941). Polityk i poseł Polskiego Stronnictwa Katolicko-Ludowego

Authors

[ 1 ] Katedra Historii Wywiadu i Kontrwywiadu Wojskowego, Instytut Historii Wojskowej, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[1.3] History

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Madej Jan Kanty (1875-1941)
  • Polskie Stronnictwo Katolicko-Ludowe
  • Sejm (1919-1922)
  • Sejm (1928-1930)
  • Duchowieństwo katolickie
  • Parlamentarzyści
  • Politycy
  • Polska
Book

Warmińsko-mazurskie studia z historii najnowszej. T. 3

Presented on

Parlamentarzyści Polski Niepodległej, 25-26.04.2019, Olsztyn, Polska

Points of MNiSW / chapter

20.0