Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Ksiądz Jan Kanty Madej (1875–1941). Polityk i poseł Polskiego Stronnictwa Katolicko-Ludowego

Autorzy

[ 1 ] Katedra Historii Wywiadu i Kontrwywiadu Wojskowego, Instytut Historii Wojskowej, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[1.3] Historia

Rok publikacji

2020

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej / referat

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Madej Jan Kanty (1875-1941)
  • Polskie Stronnictwo Katolicko-Ludowe
  • Sejm (1919-1922)
  • Sejm (1928-1930)
  • Duchowieństwo katolickie
  • Parlamentarzyści
  • Politycy
  • Polska
Książka

Warmińsko-mazurskie studia z historii najnowszej. T. 3

Zaprezentowany na

Parlamentarzyści Polski Niepodległej, 25-26.04.2019, Olsztyn, Polska

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0