Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Ksiądz Jan Kanty Madej (1875–1941). Polityk i poseł Polskiego Stronnictwa Katolicko-Ludowego

Authors

[ 1 ] Katedra Historii Wywiadu i Kontrwywiadu Wojskowego, Instytut Historii Wojskowej, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[1.4] History

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Madej Jan Kanty (1875-1941)
  • Polskie Stronnictwo Katolicko-Ludowe
  • Sejm (1919-1922)
  • Sejm (1928-1930)
  • Duchowieństwo katolickie
  • Parlamentarzyści
  • Politycy
  • Polska
Book

Warmińsko-mazurskie studia z historii najnowszej. T. 3

Presented on

Parlamentarzyści Polski Niepodległej, 25-26.04.2019, Olsztyn, Polska

Ministry points / chapter

20.0