Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Transformation of the special services in Poland in the context of political changes

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

Scientific Journal of the Military University of Land Forces

Rocznik: 2020 | Tom: vol. 52 | Numer: no. 3(197)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
PL
  • Służby specjalne
  • Polska
  • Transformacja ustrojowa
EN
  • Special services
  • Poland
Strony (od-do)

557 - 573

DOI

10.5604/01.3001.0014.3926

URL

https://zeszyty-naukowe.awl.edu.pl/resources/html/article/details?id=207679&language=en

Uwagi

Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 571-572. Streszczenie w języku polskim.

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / czasopismo

20,0