Processing may take a few seconds...

Article

Title

Zadania Służby Więziennej na rzecz bezpieczeństwa państwa : kierunki zmian

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Zakład Karny w Płocku | [ D ] phd student

Title variant

EN Tasks of the prison service for state security : directions of change

Year of publication

2019

Published in

Wiedza Obronna

Journal year: 2019 | Journal volume: t. 266-267 | Journal number: nr 1-2

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Polska
  • Profilaktyka społeczna
  • Służba Więzienna (Ministerstwo Sprawiedliwości Polska)
Pages (from - to)

117 - 131

DOI

10.34752/vvhk-gh04

URL

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-f4155204-94f0-4cea-98cb-c977e51c05e3

Comments

Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 130-131. Streszczenie w języku angielskim

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Open Access Mode

open repository

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

5

Publication indexed in

BazTech | CEON