Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Bezpieczeństwo militarne i polityczne na świecie do 2050 r. w ujęciu prognoz ostrzegawczo-katastroficznych : perspektywa 2019

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Wariant tytułu

EN Military and political security in the world until 2050 in terms of warning and catastrophic forecasts : the 2019 perspective

Rok publikacji

2019

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe
 • Bezpieczeństwo militarne państwa
 • Broń
 • Chiny
 • Europa
 • Gospodarka
 • Nierówności społeczne
 • Prognozowanie
 • Stany Zjednoczone (USA)
 • Surowce
 • Terroryzm
EN
 • China
 • Europe
 • Forecasting
 • International security
 • Military security
 • Terrorism
 • United States of America
 • Weapons
Strony (od-do)

72 - 95

URL

http://www.prognozy.pan.pl/images/Czy_wiat_naley_urzdzi_inaczej.pdf

Uwagi

Bibliografia, netografia na stronach 93-95. Streszczenie w języku angielskim i polskim.

Książka

Czy świat należy urządzić inaczej : schyłek i początek

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0