Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Bezpieczeństwo militarne i polityczne na świecie do 2050 r. w ujęciu prognoz ostrzegawczo-katastroficznych : perspektywa 2019

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Title variant

EN Military and political security in the world until 2050 in terms of warning and catastrophic forecasts : the 2019 perspective

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe
 • Bezpieczeństwo militarne państwa
 • Broń
 • Chiny
 • Europa
 • Gospodarka
 • Nierówności społeczne
 • Prognozowanie
 • Stany Zjednoczone (USA)
 • Surowce
 • Terroryzm
EN
 • China
 • Europe
 • Forecasting
 • International security
 • Military security
 • Terrorism
 • United States of America
 • Weapons
Pages (from - to)

72 - 95

URL

http://www.prognozy.pan.pl/images/Czy_wiat_naley_urzdzi_inaczej.pdf

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 93-95. Streszczenie w języku angielskim i polskim.

Book

Czy świat należy urządzić inaczej : schyłek i początek

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Ministry points / chapter

20.0