Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Czy świat należy urządzić inaczej : schyłek i początek

Redaktorzy

Rok publikacji

2019

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium PAN

Wydawca z listy MNiSW

Polska Akademia Nauk

Data opublikowania

2019

Liczba stron

361

ISBN

9788363305796

URL

http://www.prognozy.pan.pl/images/Czy_wiat_naley_urzdzi_inaczej.pdf

Słowa kluczowe
PL
 • Demografia
 • Ekoetyka
 • Globalizacja
 • Globalne ocieplenie
 • Ochrona środowiska
 • Odnawialne źródła energii
 • Polityka energetyczna
 • Polityka klimatyczna
 • Polska
 • Prognozy gospodarcze
 • Prognozy polityczne
 • Rozwój zrównoważony
 • Wychowanie do wartości
Uwagi

Bibliografie, netografie przy pracach. Streszczenia w języku angielskim przy pracach.

Rozdziały
Bezpieczeństwo militarne i polityczne na świecie do 2050 r. w ujęciu prognoz ostrzegawczo-katastroficznych : perspektywa 2019 (s. 72-95)
Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana