Processing may take a few seconds...

Article


Title

Geopolityczna wieża Babel

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Year of publication

2016

Published in

Przegląd Geopolityczny

Journal year: 2016 | Journal volume: t. 17

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe
  • Geopolityka
  • Geostrategia
  • Metodologia
  • Polityka międzynarodowa
Abstract

PL Po upływie stulecia od pojawienia się pojęcia geopolityka przeżywa ona swoisty renesans. Z drugiej strony nie brakuje opinii podważających jej naukowy status. Pretekstem do przyjęcia takiego stanowiska jest panujący w geopolityce chaos terminologiczny, przypisywany jej polityczny darwinizm, geograficzny determinizm, związki z ideologią nazistowską, wielość różnorodnych kierunków i doktryn, oraz słabość metodologiczna. Geopolityka współczesna przypomina więc biblijną wieżę Babel. Artykuł stanowi próbę wskazania drogi do sformułowania podstaw metodologicznych geopolityki, sprecyzowania jej definicji, określenia jej relacji z geostrategią i geoekonomią, oraz wskazania miejsca geopolityki w schemacie klasyfikacyjnym dyscyplin naukowych.

EN In the beginning of 21st century, after one hundred years since the invention of the term by Rudolf Kjellen, geopolitics is currently used in many publications and has its own “renaissance”. But some of modern researchers have an objection about scientific status of geopolitics. They accuse definitional chaos, political darwinism, geographical determinism, relationships with Nazism, split to classical and postmodern geopolitics, many various doctrines and a lack of methodology to present geopolitical studies. It is like an attempt to build a modern type of biblical Babel Tower. The article is a trial to search a basement for scientific status of geopolitics. We can determine a short definition of geopolitics (as a “global politics”) based on Aristotle’s classification (first section), to explain a parallel evolution of geopolitics and globalization (second section), to determine geopolitical relationships with geostrategy and geoeconomy (“geopolitical triade”, third section) and finally place geopolitics in the modern classification of science and take an outline to geopolitical methodology (fourth section). Geopolitics is still growing and it may be one of basic sciences in 21st century. „Geopolitical Babel Tower” is to be replaced by „Geopolitical Triada” with a solid methodological foundation.

Pages (from - to)

9 - 25

URL

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-116c6478-7d41-4d74-b69e-3741dfa511ad?q=bwmeta1.element.cejsh-13fb9614-9c83-4ade-9b6f-e3e6f13eb206;0&qt=CHILDREN-STATELESS

Comments

Bibliografia na stronach 23-24. Streszczenie w języku angielskim.

Open Access Mode

open repository

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

6.0