Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Geopolityczna wieża Babel

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

Przegląd Geopolityczny

Rocznik: 2016 | Tom: t. 17

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe
  • Geopolityka
  • Geostrategia
  • Metodologia
  • Polityka międzynarodowa
Streszczenie

PL Po upływie stulecia od pojawienia się pojęcia geopolityka przeżywa ona swoisty renesans. Z drugiej strony nie brakuje opinii podważających jej naukowy status. Pretekstem do przyjęcia takiego stanowiska jest panujący w geopolityce chaos terminologiczny, przypisywany jej polityczny darwinizm, geograficzny determinizm, związki z ideologią nazistowską, wielość różnorodnych kierunków i doktryn, oraz słabość metodologiczna. Geopolityka współczesna przypomina więc biblijną wieżę Babel. Artykuł stanowi próbę wskazania drogi do sformułowania podstaw metodologicznych geopolityki, sprecyzowania jej definicji, określenia jej relacji z geostrategią i geoekonomią, oraz wskazania miejsca geopolityki w schemacie klasyfikacyjnym dyscyplin naukowych.

EN In the beginning of 21st century, after one hundred years since the invention of the term by Rudolf Kjellen, geopolitics is currently used in many publications and has its own “renaissance”. But some of modern researchers have an objection about scientific status of geopolitics. They accuse definitional chaos, political darwinism, geographical determinism, relationships with Nazism, split to classical and postmodern geopolitics, many various doctrines and a lack of methodology to present geopolitical studies. It is like an attempt to build a modern type of biblical Babel Tower. The article is a trial to search a basement for scientific status of geopolitics. We can determine a short definition of geopolitics (as a “global politics”) based on Aristotle’s classification (first section), to explain a parallel evolution of geopolitics and globalization (second section), to determine geopolitical relationships with geostrategy and geoeconomy (“geopolitical triade”, third section) and finally place geopolitics in the modern classification of science and take an outline to geopolitical methodology (fourth section). Geopolitics is still growing and it may be one of basic sciences in 21st century. „Geopolitical Babel Tower” is to be replaced by „Geopolitical Triada” with a solid methodological foundation.

Strony (od-do)

9 - 25

URL

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-116c6478-7d41-4d74-b69e-3741dfa511ad?q=bwmeta1.element.cejsh-13fb9614-9c83-4ade-9b6f-e3e6f13eb206;0&qt=CHILDREN-STATELESS

Uwagi

Bibliografia na stronach 23-24. Streszczenie w języku angielskim.

Tryb otwartego dostępu

otwarte repozytorium

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / czasopismo

6,0