Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Rola Iranu w kształtowaniu bezpieczeństwa militarnego na Bliskim Wschodzie

Autorzy

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Wariant tytułu

EN The role of Iran in the shaping of military security in the Middle East

Rok publikacji

2016

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe
  • Bezpieczeństwo militarne państwa
  • Bliski Wschód
  • Iran
Strony (od-do)

161 - 178

URL

https://repozytorium.uph.edu.pl/handle/11331/1206

Uwagi

Streszczenie w języku angielskim.

Książka

Determinanty bezpieczeństwa militarnego

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte repozytorium

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana