Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

Zmiany klimatu w strategicznych przeglądach obronnych Polski, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii w XXI wieku

Autorzy

[ 1 ] Wydzial Bezpieczeństwa Narodowego | [ D ] doktorant

Wariant tytułu

EN Climate Change in Strategic Defense Reviews of Poland, the United States and the United Kingdom in the 21st Century

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego

Rocznik: 2019 | Tom: t. 13 | Numer: nr 2

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
PL
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Klimat
 • NATO
 • Planowanie obronne
 • Polska
 • Prognozowanie
 • Stany Zjednoczone (USA)
 • Strategia bezpieczeństwa
 • Wielka Brytania
 • Zmiany klimatyczne
EN
 • Climate
 • Climate change policy
 • Defence planning
 • National security
 • Poland
 • United States of America
Streszczenie

PL Zmiany klimatu są procesem, który wpływa na bezpieczeństwo w skali globalnej. Z tego względu w XXI wieku zaczęły być uwzględniane w planowaniu obronnym państw NATO. Aby prześledzić ten proces artykuł wykorzystuje metodę porównawczą, aby przyjrzeć się temu, w jaki sposób zostały one włączone do strategicznych dokumentów obronnych Polski, Stanów Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii.

EN Climate change is recognised as one of the greatest challenges facing the international community. For this reason, it has begun to be introduced in defence planning processes. To trace this process this paper applies comparative method to analyse how the issue has been implemented in strategic planning documents of Poland, the US and the UK.

Strony (od-do)

33 - 48

DOI

10.34862/rbm.2019.2.3

URL

https://rocznikbezpieczenstwa.pl/ojs/index.php/rbm/article/view/520

Typ licencji

CC BY-SA (uznanie autorstwa - na tych samych warunkach)

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / czasopismo

20,0

Punktacja MNiSW / czasopismo w ewaluacji 2017-2021

20,0