Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego

Editors

Title variant

EN The Yearbook of International Security

Scientific disciplines (Law 2.0)

5.3 Security studies
5.5 Political science and public administration

Journal unique ID

200045

Publisher name

Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Editorship

"Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego" Strzegomska 55 53-611 Wrocław

Domains

PL Bezpieczeństwo i wojskowość

ISSN

1896-8848

eISSN

2450-3436

Publication frequency

half-yearly

URL

https://rocznikbezpieczenstwa.pl/ojs/index.php/rbm/about_journal

BazHum

http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/4/

Comments

Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego jest czasopismem ukazującym się od 2006 roku, początkowo jako rocznik, obecnie jako półrocznik. Od 2008 roku był włączony do Wykazu Czasopism Punktowanych MNiSW, obecnie znajduje się w Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych MNiSW (z punktacją 20 pkt.) oraz jest beneficjentem Programu Wsparcia Czasopism Naukowych. Czasopismo stanowi forum wymiany poglądów, na jego łamach wypowiada się szerokie grono autorów zarówno z Polski, jak i z zagranicy, od osób posiadających ugruntowaną pozycję naukową po debiutantów. Podejmuje zagadnienia ważne dla kraju, ale też prezentuje doświadczenia innych państwa. W każdym numerze ukazują się opracowania naukowe, recenzje, omówienia i komunikaty. Indeksowany m. in w BazHum, CEJSH

Journal years

  • Journal year Points of MNiSW Impact Factor
  • 2017 8.0 ---
  • 2019 20.0 ---
  • 2020 20.0 ---