Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Modernizacja Marynarki Wojennej Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej : strategiczny game-changer pozycji USA w regionie?

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Rok publikacji

2018

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Chiny
  • Marynarka wojenna
  • Modernizacja
  • Polityka wojskowa
  • Stany Zjednoczone (USA)
Strony (od-do)

93 - 107

Uwagi

Referat z VII Ogólnopolskiej Konwencji Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych, listopad 2017 r., Kraków. Bibliografia, netografia na stronach 107-108.

Książka

Problemy regionalne Azji, Afryki i Bliskiego Wschodu u progu XXI wieku

Punktacja MNiSW / rozdział

5,0