Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Modernizacja Marynarki Wojennej Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej : strategiczny game-changer pozycji USA w regionie?

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Chiny
  • Marynarka wojenna
  • Modernizacja
  • Polityka wojskowa
  • Stany Zjednoczone (USA)
Pages (from - to)

93 - 107

Comments

Referat z VII Ogólnopolskiej Konwencji Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych, listopad 2017 r., Kraków. Bibliografia, netografia na stronach 107-108.

Book

Problemy regionalne Azji, Afryki i Bliskiego Wschodu u progu XXI wieku

Points of MNiSW / chapter

5.0