Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Problemy regionalne Azji, Afryki i Bliskiego Wschodu u progu XXI wieku

Redaktorzy

Rok publikacji

2018

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Rambler Press, Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych

Data opublikowania

2018

Liczba stron

276

ISBN

9788362751792

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&tab=LibraryCatalog&docid=alma991052543266905066&context=L

Słowa kluczowe
PL
  • Afryka
  • Azja
  • Bliski Wschód
  • Polityka międzynarodowa
  • Polityka regionalna
  • Regionalizm
Uwagi

Materiały z VII Ogólnopolskiej Konwencji Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych, listopad 2017 r., Kraków.

Rozdziały
Modernizacja Marynarki Wojennej Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej : strategiczny game-changer pozycji USA w regionie? (s. 93-107)