Processing may take a few seconds...

Article

Title

O planowaniu cywilnym na szczeblu gminy i powiatu : uwag kilka

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Title variant

EN Civil planning at the local government level

Year of publication

2018

Published in

Wiedza Obronna

Journal year: 2018 | Journal volume: t. 264-265 | Journal number: nr 3-4

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Obrona cywilna
  • Ogniwa obronne pozamilitarne
  • Polska
  • Samorząd gminny
  • Samorząd powiatowy
  • Zarządzanie kryzysowe
Pages (from - to)

167 - 182

DOI

10.34752/4q0s-8e86

URL

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-8d9d4750-7830-49f0-a907-452c32826d2a?q=bwmeta1.element.baztech-17c35669-6178-427a-a35c-79580e0a778a;8&qt=CHILDREN-STATELESS

Comments

Bibliografia na stronach 181-182. Streszczenie w języku angielskim.

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Open Access Mode

open repository

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

2 [Unified list of scientific journals 2013-2016]