Processing may take a few seconds...

Article


Title

O planowaniu cywilnym na szczeblu gminy i powiatu : uwag kilka

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Title variant

EN Civil planning at the local government level

Year of publication

2018

Published in

Wiedza Obronna

Journal year: 2018 | Journal volume: t. 264-265 | Journal number: nr 3-4

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Obrona cywilna
  • Ogniwa obronne pozamilitarne
  • Polska
  • Samorząd gminny
  • Samorząd powiatowy
  • Zarządzanie kryzysowe
Abstract

EN The author presents the assessment of the functioning of civil planning at the local government level. It analyzes the existing planning documents and indicates the possibilities ofsimplification, and thus the improvement of this process.

PL Autor prezentuje ocenę funkcjonowania planowania cywilnego na szczeblu samorządowym. Dokonuje analizy obowiązujących dokumentów planistycznych i wskazuje na możliwości uproszczenia, a co za tym idzie usprawnienia tego procesu.

Pages (from - to)

167 - 182

DOI

10.34752/4q0s-8e86

URL

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-8d9d4750-7830-49f0-a907-452c32826d2a?q=bwmeta1.element.baztech-17c35669-6178-427a-a35c-79580e0a778a;8&qt=CHILDREN-STATELESS

Comments

Bibliografia na stronach 181-182. Streszczenie w języku angielskim.

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Open Access Mode

open repository

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

2.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

2.0