Processing may take a few seconds...

Article

Title

Współodpowiedzialność rodziny za kształtowanie postaw obywatelskich wobec współczesnych zagrożeń społecznych

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ S ] student

Title variant

EN Family responsibility for the shaping of citizens 'attitudes against contemporary social threats

Year of publication

2018

Published in

Wiedza Obronna

Journal year: 2018 | Journal volume: t. 264-265 | Journal number: nr 3-4

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo społeczne
  • Polska
  • Postawy
  • Problemy społeczne
  • Rodzina
  • Społeczeństwo obywatelskie
Pages (from - to)

151 - 166

DOI

10.34752/pqr0-ck97

URL

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-3a47a73e-e32a-447b-9d04-8fab0c056768?q=bwmeta1.element.baztech-17c35669-6178-427a-a35c-79580e0a778a;7&qt=CHILDREN-STATELESS

Comments

Bibliografia na stronach 165-166. Streszczenie w języku angielskim.

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Open Access Mode

open repository

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

2 [Unified list of scientific journals 2013-2016]