Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

Rosyjska „miękka siła” : nowoczesne metody oddziaływania międzynarodowego

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Wariant tytułu

EN Russian soft power : modern methods of influence on international relation

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Wiedza Obronna

Rocznik: 2018 | Tom: t. 262-263 | Numer: nr 1-2

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe
  • Eurazjatyzm
  • Polityka międzynarodowa
  • Rosja
  • Siła państwa
Streszczenie

PL Kwestie rosyjskiego oddziaływania na arenie międzynarodowej coraz częściej są elementem dyskusji naukowej i publicystycznej. Mimo powszechnego ujęcia, że Federacja Rosyjska nie jest krajem atrakcyjnym, który jest w stanie przyciągać do siebie (miękka siła) inne podmioty stosunków międzynarodowych. Kreml posiada znaczne zasoby środków zdolnych pozyskiwać partnerów międzynarodowych. Niniejszy tekst jest próbą odpowiedzi na pytanie, czym jest i jak powstała rosyjska siła oddziaływania na arenie międzynarodowej. Autor w niniejszym opracowaniu prezentuje rekonstrukcje zasobów rosyjskiej miękkiej siły. Ponadto podstawy teoretyczne jej wykorzystania i kompleksowość rosyjskiej polityki wobec regionu, jak i podmiotów ponadregionalnych.

EN Russian influence on international arena is more and more part in a scholarly discussion and journalistic writing. Despite an common view, that Russia is unattractive country, which not able to use its soft power to draw other international subjects in. in fact Kremlin have resorces need to aquire international partners. This article is an attempt to find an answer for question what is and how rised russian possibility of influence on other international actors. Author tries to present reconstruction of russian soft power moreover its theoretical base and tools of russian polices.

Strony (od-do)

22 - 31

DOI

10.34752/3z0p-hw98

URL

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-3bffe0e9-bf94-4368-8deb-4eab5e295563?q=bwmeta1.element.baztech-6152d41a-1aa8-41ee-874e-7ebc701b1a29;1&qt=CHILDREN-STATELESS

Uwagi

Bibliografia na stronach 30-31. Streszczenie w języku angielskim.

Typ licencji

CC BY-SA (uznanie autorstwa - na tych samych warunkach)

Tryb otwartego dostępu

otwarte repozytorium

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / czasopismo

2,0

Punktacja MNiSW / czasopismo w ewaluacji 2017-2021

2,0