Processing may take a few seconds...

Article

Title

The Military Logistics System

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.6 Learning about management and quality

Title variant

PL Wojskowy system logistyczny

Year of publication

2018

Published in

Gospodarka Materiałowa i Logistyka

Journal year: 2018 | Journal number: nr 11

Article type

scholarly article

Publication language

english

Keywords
PL
  • Logistyka wojskowa
  • Polska
  • Siły zbrojne
  • Zabezpieczenie logistyczne
EN
  • Army
  • Logistics support
  • Military logistics
  • Poland
Pages (from - to)

358 - 368

URL

http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171557182?q=10750b61-593c-4c97-929d-773a3380991f$2&qt=IN_PAGE

Comments

Artykuł dostępny na płycie CD, stanowiącej integralną część numeru GMIL 11/2018. Zawiera streszczenie w języku polskim.

Points of MNiSW / journal

8 [Unified list of scientific journals 2013-2016]

Publication indexed in

BazEkon