Processing may take a few seconds...

Article


Title

The Military Logistics System

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Title variant

PL Wojskowy system logistyczny

Year of publication

2018

Published in

Gospodarka Materiałowa i Logistyka

Journal year: 2018 | Journal number: nr 11

Article type

scientific article

Publication language

english

Keywords
PL
  • Logistyka wojskowa
  • Polska
  • Siły zbrojne
  • Zabezpieczenie logistyczne
EN
  • Army
  • Logistics support
  • Military logistics
  • Poland
Abstract

EN The restructuring changes in the Polish Armed Forces made within the recent years caused by Poland access to the NATO structures, professionalization of the military and urgency of functioning in the social-political surroundings had an impact on the progress in evolution of the logistic support system of armed forces. An extremely important parameter of logistic support functioning is effectiveness of applied solutions whereas the way to achieve its optimization is cooperation between the military logistics system and national economy as well as integration with the internal (military) and external (national and multinational) environment. Under favorable conditions functioning of the territorial system of logistic support for the military, gains entirely new concepts. They concern new solutions in organizing and providing the logistic support. (original abstract)

PL Restrukturyzacyjne zmiany w polskiej armii dokonane na przestrzeni ostatnich lat, spowodowane przyjęciem do struktur NATO, profesjonalizacją wojska oraz koniecznością funkcjonowania w określonym otoczeniu społeczno-politycznym wpłynęły na ewolucję sytemu zabezpieczenia logistycznego sił zbrojnych. Szczególnie istotnym parametrem funkcjonowania zabezpieczenia logistycznego okazuje się efektywność stosowanych rozwiązań, a jako drogę do osiągnięcia jej optymalizacji wskazano współpracę wojskowego systemu logistycznego z gospodarką narodową oraz integrację z otoczeniem wewnętrznym (wojskowym) i zewnętrznym (narodowym i międzynarodowym). W określonych uwarunkowaniach funkcjonowanie terytorialnego systemu zabezpieczenia logistycznego wojsk nabiera sukcesywnie nowych treści. Dotyczą one nowych rozwiązań w organizacji i realizacji zabezpieczenia logistycznego. (abstrakt oryginalny)

Pages (from - to)

358 - 368

URL

http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171557182?q=10750b61-593c-4c97-929d-773a3380991f$2&qt=IN_PAGE

Comments

Artykuł dostępny na płycie CD, stanowiącej integralną część numeru GMIL 11/2018. Zawiera streszczenie w języku polskim.

Ministry points / journal

8.0

Ministry points / journal in years 2017-2021

8.0

Publication indexed in

BazEkon