Processing may take a few seconds...

Article

Title

Wybrane aspekty współczesnych systemów logistycznych

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.6 Learning about management and quality

Title variant

EN Selected Aspects of Contemporary Logistic Systems

Year of publication

2019

Published in

Gospodarka Materiałowa i Logistyka

Journal year: 2019 | Journal number: nr 10

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Logistyka
  • Logistyka wojskowa
  • Systemy logistyczne
EN
  • Logistic
  • Logistic systems
  • Military logistics
Pages (from - to)

418 - 430

DOI

10.33226/1231-2037.2019.10.26

URL

http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171584222?q=3eb98191-9d25-423f-abf9-500ff81ee9f2$5&qt=IN_PAGE

Comments

Artykuł dostępny na płycie CD, stanowiącej integralną część numeru GMIL 10/2019. Zawiera streszczenie w języku angielskim

Presented on

Wielowymiarowość współczesnej logistyki - Transport w systemie gospodarczo-obronnym Rzeczpospolitej Polskiej, 14-15.11.2019, Warszawa, Polska

Points of MNiSW / journal

20

Publication indexed in

BazEkon | BazTech