Processing may take a few seconds...

Article


Title

Rosyjskie wpływy w Niemczech

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Title variant

EN Russian influence in Germany

Year of publication

2018

Published in

Wiedza Obronna

Journal year: 2018 | Journal volume: t. 262-263 | Journal number: nr 1-2

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo miedzynarodowe
  • Niemcy
  • Polityka międzynarodowa
  • Rosja
  • Środki masowego przekazu
  • Unia Europejska (UE)
Abstract

PL Aktualnie w rosyjskich działaniach mających na celu wpływ na politykę Zachodu pojawiły się trzy nowe aspekty. Po pierwsze, są one skierowane nie tylko na peryferia Europy czy na poszczególne narody, takie jak Niemcy czy Polska, lecz także na destabilizację (od wewnątrz) całego projektu Unii Europejskiej (UE). Po drugie, zarówno zamaskowane, jak i jawne „aktywne środki” działania rosyjskiego państwa, są znacznie bardziej różnorodne, realizowane na większą skalę i bardziej zaawansowane technologicznie; nieustannie dopasowują się do zmieniającej się sytuacji. Po trzecie, uderzając jednocześnie w Europę i Stany Zjednoczone (USA), ingerencja Rosji zdaje się być skierowana na podważenie podstawowych wartości Zachodu. Celem tej strategii jest zakwestionowanie spójności i skuteczności Zachodu jako normatywnej siły utrzymującej porządek globalny oparty na uniwersalnych zasadach, a nie na sile. Dla Rosji, wpływy w Niemczech są priorytetem: osłabiając ten kraj, Rosja może skutecznie rozbijać UE jako instytucję oraz jedność państw europejskich, a także starać się zerwać transatlantycką więź między Unią a Stanami Zjednoczonymi. Rosyjskie służby wywiadowcze są aktywne od wielu lat, z dużą intensywnością działają przeciwko niemieckim interesom zarówno w ich kraju, jak i w Rosji, i nie ma powodu, by zakładać, że ich działalność szpiegowska zmniejszy się w przewidywalnej przyszłości. Niemcy prowadzą negocjacje z Rosją i Ukrainą w ramach procesu mińskiego, a także organizują i podtrzymują europejski konsensus w sprawie sankcji wobec Rosji. Działania te sprawiają, że Berlin jest główną przeszkodą dla Rosji w realizacji jej interesów w Europie i na Ukrainie. Temat ten był dostrzegany przez niemieckie think tanki i media przez ostatnie cztery lata – zbiegł się z aneksją Krymu i początkiem wzmożonej rosyjskiej aktywności, realizowanej na dużą skalę w niemieckich mediach społecznościowych. Przedmiotem analiz stały się również różne aspekty organizacji życia mniejszości rosyjskiej w Niemczech.

EN Three things are new about Russian interference today. Firstly, it appears to be directed not just at Europes periphery, or at specific European nations like Germany or Poland, but at destabilizing the European project from the inside out. Secondly, its covert and overt active measures are much more diverse, larger-scale, and more technologically sophisticated; they continually adapt and morph in accordance with changing technology and circumstances. Thirdly, by striking at Europe and the United States at the same time, the interference appears to be geared towards undermining the effectiveness and cohesion of the Western alliance as such and at the legitimacy of the West as a normative force upholding a global order based on universal rules rather than might alone. For Russia, which is clearly focused on the destabilization of Europe and the Transatlantic Alliance, the influence in Germany is a priority: by weakening Germany, Russia can effectively break the EU as an institution and unity of European states, and also try to break the transatlantic link between the EU and the United States. A divided Germany was Ground Zero for espionage, propaganda, and other kinds of influence operations throughout the Cold War; this did not end with the fall of the Berlin Wall. The Russian intelligence services have been active for many years with high intensity against German interests in Germany and in the Russian Federation there is no reason to assume that their espionage activities will abate in the foreseeable future. Germany is negotiating with Russia and Ukraine in the scope of the Minsk process, and is organizing and upholding the European consensus on sanctions against Russia. These actions make Berlin the main obstacle for Russia in realizing its interests in Europe and Ukraine. The topic has been prominent on the radar of German think tanks and media for the past four years roughly coinciding with the annexation of Crimea and the beginning of large-scale Russian trolling in German social media. The various aspects of life of the Russian minority in Germany have also been a subject to analysis.

Pages (from - to)

32 - 57

DOI

10.34752/r7fr-rv85

URL

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-3109852b-4a63-4547-9f7a-42f0da7f378d?q=bwmeta1.element.baztech-6152d41a-1aa8-41ee-874e-7ebc701b1a29;2&qt=CHILDREN-STATELESS

Comments

Bibliografia na stronach 54-56. Streszczenie w języku angielskim.

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Open Access Mode

open repository

Open Access Text Version

final published version

Ministry points / journal

2.0

Ministry points / journal in years 2017-2021

2.0

Publication indexed in

BazTech