Processing may take a few seconds...

Article


Title

Specyfika transportu medycznego drogą powietrzną : najważniejsze fakty istotne dla Zespołu Ratownictwa Medycznego

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Year of publication

2017

Published in

Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu

Journal year: 2017 | Journal number: nr 35

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Lotnictwo wojskowe
  • Ratownictwo medyczne
  • Transport powietrzny
Pages (from - to)

187 - 189

Comments

Bibliografia na stronie 189.

Ministry points / journal

6.0

Ministry points / journal in years 2017-2021

6.0