Processing may take a few seconds...

Published in

Journal: Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu

Year 2017
Points of MNiSW

6 [Unified list of scientific journals 2013-2016]

Journal numbers