Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

Zestaw ratownictwa medycznego PSP R-1

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Rok publikacji

2017

Opublikowano w

Wiedza Obronna

Rocznik: 2017 | Tom: t. 260-261 | Numer: nr 3-4

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Pierwsza pomoc
  • Ratownictwo medyczne
Streszczenie

PL Artykuł stanowi opis wykorzystania zestawu PSP R-1 podczas udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, w trakcie codziennej pracy ratowników. Zwraca uwagę na istotne fakty podczas jego użytkowania, oraz przedstawia gotowe standardy postępowania w sytuacji udzielania pomocy osobom znajdującym się w stanie bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia.

EN This article describes the use of the PSP R-1 kit while providing qualified first aid during the daily life of rescuers. Draws attention to the important facts during its use, and outlines ready-made standards of conduct in situations of providing assistance to a person in immediate danger of health and life.

Strony (od-do)

218 - 229

URL

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-a74b62bf-7157-4059-8fb6-07faa293d478?q=bwmeta1.element.baztech-2038924a-0e12-4137-a5fb-52b2b47f2a45;14&qt=CHILDREN-STATELESS

Uwagi

Bibliografia na stronie 230. Streszczenie w języku angielskim.

Typ licencji

CC BY-SA (uznanie autorstwa - na tych samych warunkach)

Tryb otwartego dostępu

otwarte repozytorium

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja autorska

Punktacja MNiSW / czasopismo

2,0

Punktacja MNiSW / czasopismo w ewaluacji 2017-2021

2,0