Processing may take a few seconds...

Article


Title

Zestaw ratownictwa medycznego PSP R-1

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Year of publication

2017

Published in

Wiedza Obronna

Journal year: 2017 | Journal volume: t. 260-261 | Journal number: nr 3-4

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Pierwsza pomoc
  • Ratownictwo medyczne
Abstract

PL Artykuł stanowi opis wykorzystania zestawu PSP R-1 podczas udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, w trakcie codziennej pracy ratowników. Zwraca uwagę na istotne fakty podczas jego użytkowania, oraz przedstawia gotowe standardy postępowania w sytuacji udzielania pomocy osobom znajdującym się w stanie bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia.

EN This article describes the use of the PSP R-1 kit while providing qualified first aid during the daily life of rescuers. Draws attention to the important facts during its use, and outlines ready-made standards of conduct in situations of providing assistance to a person in immediate danger of health and life.

Pages (from - to)

218 - 229

URL

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-a74b62bf-7157-4059-8fb6-07faa293d478?q=bwmeta1.element.baztech-2038924a-0e12-4137-a5fb-52b2b47f2a45;14&qt=CHILDREN-STATELESS

Comments

Bibliografia na stronie 230. Streszczenie w języku angielskim.

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Open Access Mode

open repository

Open Access Text Version

final author's version

Points of MNiSW / journal

2.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

2.0