Processing may take a few seconds...

Article

Title

Koncepcja ulokowania Wojsk Obrony Terytorialnej w systemie bezpieczeństwa RP (wg stanu na dzień 22 maja 2017 r.)

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Year of publication

2017

Published in

Wiedza Obronna

Journal year: 2017 | Journal volume: t. 260-261 | Journal number: nr 3-4

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Obronność państwa
  • Polska
  • System obronny państwa
  • Wojska obrony terytorialnej
Pages (from - to)

188 - 206

URL

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-1d0ec523-eba1-40c0-af54-d13b49d7e055?q=bwmeta1.element.baztech-2038924a-0e12-4137-a5fb-52b2b47f2a45;12&qt=CHILDREN-STATELESS

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 204-205. Streszczenie w języku angielskim.

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Open Access Mode

open repository

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

2 [Unified list of scientific journals 2013-2016]