Processing may take a few seconds...

Article


Title

Koncepcja ulokowania Wojsk Obrony Terytorialnej w systemie bezpieczeństwa RP (wg stanu na dzień 22 maja 2017 r.)

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Year of publication

2017

Published in

Wiedza Obronna

Journal year: 2017 | Journal volume: t. 260-261 | Journal number: nr 3-4

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Obronność państwa
  • Polska
  • System obronny państwa
  • Wojska obrony terytorialnej
Abstract

PL W artykule przedstawiono zarys koncepcji Wojsk Obrony Terytorialnej jako piątego komponentu Sił Zbrojnych RP oraz ich miejsce w systemie bezpieczeństwa państwa. Zgodnie z koncepcją Ministerstwa Obrony Narodowej, Wojska Obrony Terytorialnej mają prowadzić ochronę i obronę miejscową w stałych rejonach odpowiedzialności we współdziałaniu z wojskami operacyjnymi oraz z miejscowymi organami władzy, służbami i organizacjami pozarządowymi (także paramilitarnymi), a także całym lokalnym społeczeństwem. Autor poddaje analizie strukturę, zadania oraz wyposażenie tego rodzaju sił zbrojnych. W pracy przytoczono także opinie ekspertów zajmujących się tematyką z obszaru bezpieczeństwa narodowego.

EN The article presents the concept of the Territorial Defense Force (TDF) as the fifth component of the Armed Forces of the Republic of Poland. Author elaborates the place of that formation in the national security system. According to the concept of the Ministry of National Defense, the Territorial Defense Forces are going to provide protection and defend areas of permanent responsibility in the close co-operation with the operational army units and local authorities. Very important role for the TDF is tight liaison with non-governmental organizations (incl. paramilitary) and with the entire local community. The author analyzes the structure, tasks and equipment of the new formation. The article also contains the opinions of experts, who are concerned with security and national defense issues.

Pages (from - to)

188 - 206

URL

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-1d0ec523-eba1-40c0-af54-d13b49d7e055?q=bwmeta1.element.baztech-2038924a-0e12-4137-a5fb-52b2b47f2a45;12&qt=CHILDREN-STATELESS

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 204-205. Streszczenie w języku angielskim.

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Open Access Mode

open repository

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

2.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

2.0