Processing may take a few seconds...

Article


Title

Żandarmeria Wojskowa w zabezpieczeniu szczytu NATO w Warszawie oraz 31 Światowych Dni Młodzieży w Polsce

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej

Year of publication

2017

Published in

Wiedza Obronna

Journal year: 2017 | Journal volume: t. 260-261 | Journal number: nr 3-4

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Polska
  • Szczyt NATO (2016 Warszawa)
  • Światowe Dni Młodzieży (31 2016 Kraków)
  • Żandarmeria Wojskowa (Wojsko Polskie 1990- )
Abstract

PL Żandarmeria Wojskowa stanowiła jeden z najważniejszych filarów zabezpieczenia Szczytu NATO w Warszawie i Światowych Dni Młodzieży w Polsce wśród służb i instytucji realizujących zadania ochronno-obronne w Rzeczypospolitej Polskiej. Świadczy o tym szereg zadań organizacyjno-planistycznych realizowanych w fazie przygotowania, jak i zadań w ramach zabezpieczenia ochronnego, prewencyjnego oraz wzmocnienia działań służb odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa państwa w fazie wykonawczej. Dla kompleksowego zabezpieczenia przedmiotowych wydarzeń przedstawiciele Żandarmerii Wojskowej uczestniczyli w licznych spotkaniach dotyczących współdziałania z Policją, Biurem Ochrony Rządu oraz Strażą Graniczną. Efektem prowadzonych uzgodnień było podpisanie porozumień w zakresie współdziałania w czasie trwania Szczytu NATO i Światowych Dni Młodzieży.

EN Gendarmerie was one of the most significant part of defence system of NATO summit in Warsaw and of International Youth Days in Cracow, among institutions realising security tasks in Poland. It is claimed by mulititude of tasks, that were realised on preparatory stage as well as tasks within framework of security, prevention, supporting appropriate services, that are responsible for providing national security on executive stage. For complexive protection of events, representatives of Gendarmerie took place in multiple meetings about cooperation with Police, Government Protection Burreau and with Board Guard. An effect of those meetings was signing agreements in terms of cooperation during NATO summit and International Youth Days.

Pages (from - to)

174 - 187

URL

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-e2a0f55c-6ec7-4f1f-b552-8fafd591ce93?q=bwmeta1.element.baztech-2038924a-0e12-4137-a5fb-52b2b47f2a45;11&qt=CHILDREN-STATELESS

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 185-187. Streszczenie w języku angielskim.

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Open Access Mode

open repository

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

2.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

2.0