Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Bioterroryzm zagrożenie wciąż realne

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Rok publikacji

2017

Opublikowano w

Wiedza Obronna

Rocznik: 2017 | Tom: t. 260-261 | Numer: nr 3-4

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bioterroryzm
  • Broń biologiczna
Streszczenie

PL Zjawisko bioterroryzmu jest tak stare jak stary jest świat. Czynniki biologiczne już od najdawniejszych czasów wykorzystywano do walki z wrogiem. Współczesny świat nie jest wolny od tego typu zagrożenia. Z całą pewnością można stwierdzić, że ten rodzaj terroryzmu jest najokrutniejszą bronią skierowaną przeciwko ludziom.

EN The bioterrorism phenomenon is as old as the old is world. Biological factors have been used to combat the enemy since ancient times. The modern world is not free from this type of threat. It can certainly be said that this type of terrorism is the cruellest weapon against the humanity.

Strony (od-do)

113 - 120

URL

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-a2c13d19-bc02-4b94-9803-17741c4272e9?q=bwmeta1.element.baztech-2038924a-0e12-4137-a5fb-52b2b47f2a45;7&qt=CHILDREN-STATELESS

Uwagi

Bibliografia, netografia na stronie 120. Streszczenie w języku angielskim.

Typ licencji

CC BY-SA (uznanie autorstwa - na tych samych warunkach)

Tryb otwartego dostępu

otwarte repozytorium

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / czasopismo

2,0