Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Podsystem obronny w systemie bezpieczeństwa narodowego

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Rok publikacji

2017

Opublikowano w

Wiedza Obronna

Rocznik: 2017 | Tom: t. 260-261 | Numer: nr 3-4

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Obronność państwa
  • Polska
  • Siły zbrojne
  • Strategia bezpieczeństwa
  • System obronny państwa
Streszczenie

PL W związku z przyjęciem w 2014 roku nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego powstał m.in. podsystem obronny, który stanowi istotną część systemu bezpieczeństwa narodowego. W artykule przedstawiono jego rolę i zadania wyszczególniając każdy jego element. Uwagę skupiono na najbardziej istotnym i znaczącym ogniwie – czyli na Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Nieregularny charakter zagrożeń dyktuje zmiany dotyczące struktur organizacyjnych w zakresie obronności państwa. Zagrożenia te zostały opisane w niniejszym artykule.

EN In connection with the adoption in 2014 of a new National Security Strategy was created also defensive subsystem, which is an important part of the national security system. The article presents the role and tasks of specifying for each element. The attention focused on the most important and significant element – the Polish Armed Forces. The irregular nature of the threats dictate changes in the organizational structures in the defense of the nation. These threats are described in this article.

Strony (od-do)

90 - 112

URL

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-f1382b09-fe6c-4a38-aacb-178e9864d42f?q=bwmeta1.element.baztech-2038924a-0e12-4137-a5fb-52b2b47f2a45;6&qt=CHILDREN-STATELESS

Uwagi

Bibliografia, netografia na stronach 110-112. Streszczenie w języku angielskim.

Typ licencji

CC BY-SA (uznanie autorstwa - na tych samych warunkach)

Tryb otwartego dostępu

otwarte repozytorium

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / czasopismo

2,0