Processing may take a few seconds...

Article


Title

Podsystem obronny w systemie bezpieczeństwa narodowego

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Year of publication

2017

Published in

Wiedza Obronna

Journal year: 2017 | Journal volume: t. 260-261 | Journal number: nr 3-4

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Obronność państwa
  • Polska
  • Siły zbrojne
  • Strategia bezpieczeństwa
  • System obronny państwa
Abstract

PL W związku z przyjęciem w 2014 roku nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego powstał m.in. podsystem obronny, który stanowi istotną część systemu bezpieczeństwa narodowego. W artykule przedstawiono jego rolę i zadania wyszczególniając każdy jego element. Uwagę skupiono na najbardziej istotnym i znaczącym ogniwie – czyli na Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Nieregularny charakter zagrożeń dyktuje zmiany dotyczące struktur organizacyjnych w zakresie obronności państwa. Zagrożenia te zostały opisane w niniejszym artykule.

EN In connection with the adoption in 2014 of a new National Security Strategy was created also defensive subsystem, which is an important part of the national security system. The article presents the role and tasks of specifying for each element. The attention focused on the most important and significant element – the Polish Armed Forces. The irregular nature of the threats dictate changes in the organizational structures in the defense of the nation. These threats are described in this article.

Pages (from - to)

90 - 112

URL

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-f1382b09-fe6c-4a38-aacb-178e9864d42f?q=bwmeta1.element.baztech-2038924a-0e12-4137-a5fb-52b2b47f2a45;6&qt=CHILDREN-STATELESS

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 110-112. Streszczenie w języku angielskim.

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Open Access Mode

open repository

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

2.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

2.0