Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

Przestępczość przeciwko rodzinie w przestrzeni bezpieczeństwa lokalnego

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Rok publikacji

2017

Opublikowano w

Wiedza Obronna

Rocznik: 2017 | Tom: t. 260-261 | Numer: nr 3-4

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Przemoc w rodzinie
  • Przestępczość
  • Rodzina
Strony (od-do)

74 - 89

URL

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-40680db1-743f-405c-8460-ea7dddbede8f?q=bwmeta1.element.baztech-2038924a-0e12-4137-a5fb-52b2b47f2a45;5&qt=CHILDREN-STATELESS

Uwagi

Bibliografia, netografia na stronach 87-88. Streszczenie w języku angielskim.

Typ licencji

CC BY-SA (uznanie autorstwa - na tych samych warunkach)

Tryb otwartego dostępu

otwarte repozytorium

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / czasopismo

2,0

Punktacja MNiSW / czasopismo w ewaluacji 2017-2021

2,0