Processing may take a few seconds...

Article


Title

Definicje wojny hybrydowej i jej postrzeganie przez Rosjan

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Year of publication

2017

Published in

Wiedza Obronna

Journal year: 2017 | Journal volume: t. 260-261 | Journal number: nr 3-4

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Dezinformacja
  • Działania wojenne
  • Propaganda
  • Rosja
  • Wojna hybrydowa
Abstract

PL W artykule przedstawiam dwie koncepcje rozumienia wojny hybrydowej – państw Zachodu i Rosji. Wskazuję na odmienne traktowanie wojny hybrydowej jako elementu działań wojennych, destrukcyjnych oddziaływań na systemy bezpieczeństwa państwowego czy dezinformacji. Uwarunkowane jest to geostrategiczną koncepcją polityki danego państwa, czy grupy państw.

EN In this article I present two concepts of understanding the hybrid war – Western countries and Russia. I point to the different treatment of the hybrid war as part of warfare, the destructive impact on state security systems or disinformation. This is conditioned by the geostrategic concept of the policy of a given state or group of states.

Pages (from - to)

62 - 73

URL

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-63941994-fe13-4ee5-aa3c-8170b056a86a?q=bwmeta1.element.baztech-2038924a-0e12-4137-a5fb-52b2b47f2a45;4&qt=CHILDREN-STATELESS

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 72-73. Streszczenie w języku angielskim.

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Open Access Mode

open repository

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

2.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

2.0