Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Definicje wojny hybrydowej i jej postrzeganie przez Rosjan

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Rok publikacji

2017

Opublikowano w

Wiedza Obronna

Rocznik: 2017 | Tom: t. 260-261 | Numer: nr 3-4

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Dezinformacja
  • Działania wojenne
  • Propaganda
  • Rosja
  • Wojna hybrydowa
Streszczenie

PL W artykule przedstawiam dwie koncepcje rozumienia wojny hybrydowej – państw Zachodu i Rosji. Wskazuję na odmienne traktowanie wojny hybrydowej jako elementu działań wojennych, destrukcyjnych oddziaływań na systemy bezpieczeństwa państwowego czy dezinformacji. Uwarunkowane jest to geostrategiczną koncepcją polityki danego państwa, czy grupy państw.

EN In this article I present two concepts of understanding the hybrid war – Western countries and Russia. I point to the different treatment of the hybrid war as part of warfare, the destructive impact on state security systems or disinformation. This is conditioned by the geostrategic concept of the policy of a given state or group of states.

Strony (od-do)

62 - 73

URL

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-63941994-fe13-4ee5-aa3c-8170b056a86a?q=bwmeta1.element.baztech-2038924a-0e12-4137-a5fb-52b2b47f2a45;4&qt=CHILDREN-STATELESS

Uwagi

Bibliografia, netografia na stronach 72-73. Streszczenie w języku angielskim.

Typ licencji

CC BY-SA (uznanie autorstwa - na tych samych warunkach)

Tryb otwartego dostępu

otwarte repozytorium

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / czasopismo

1,0