Processing may take a few seconds...

Article

Title

Potrzeby osobowe Państwowej Straży Pożarnej i Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny : zarys problemu

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Year of publication

2017

Published in

Wiedza Obronna

Journal year: 2017 | Journal volume: t. 258-259 | Journal number: nr 1-2

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Państwowa Straż Pożarna
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
  • Ochotnicza straż pożarna (OSP)
  • Polska
  • Pożarnictwo
  • Ratownictwo
  • System obronny państwa
Pages (from - to)

167 - 180

URL

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-f4bc2383-7a26-4880-a265-46831a79501c?q=bwmeta1.element.baztech-93a68e86-7b5e-45c7-b28d-f1b942d409a8;10&qt=CHILDREN-STATELESS

Comments

Bibliografia na stronach 178-179. Streszczenie w języku angielskim.

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Open Access Mode

open repository

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

2 [Unified list of scientific journals 2013-2016]