Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

Aksjologiczne aspekty bezpieczeństwa społecznego

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Rok publikacji

2017

Opublikowano w

Wiedza Obronna

Rocznik: 2017 | Tom: t. 258-259 | Numer: nr 1-2

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo społeczne
  • Wolność
Streszczenie

PL Człowiek jest istotą społeczną, dlatego do prawdziwego człowieczeństwa potrzebuje drugiego człowieka, zachowania spokoju i bezpieczeństwa. W bezpieczeństwie społecznym ważne są przede wszystkim wartości, one bowiem tworząc hierarchię prowadzą do samorealizacji. Najważniejszymi, według mnie wartościami w tej hierarchii są wolność, równość i godność. To właśnie te aspekty są omówione w artykule.

EN A human is a social being, therefore, the true humanity needs others, maintain peace and security. In social security are important values, because they create a hierarchy, leading to self-realization. The most important values for me in this hierarchy are freedom, equality and dignity. It is these aspects I discuss in this article.

Strony (od-do)

97 - 113

URL

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-a9ce64f2-3ccc-4eef-abf1-5588b8541e3b?q=bwmeta1.element.baztech-93a68e86-7b5e-45c7-b28d-f1b942d409a8;6&qt=CHILDREN-STATELESS

Uwagi

Bibliografia, netografia na stronach 112-113. Streszczenie w języku angielskim.

Typ licencji

CC BY-SA (uznanie autorstwa - na tych samych warunkach)

Tryb otwartego dostępu

otwarte repozytorium

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / czasopismo

2,0

Punktacja MNiSW / czasopismo w ewaluacji 2017-2021

2,0