Processing may take a few seconds...

Article

Title

Przeciwdziałanie użyciu broni masowego rażenia przez terrorystów na przykładzie Stanów Zjednoczonych

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Year of publication

2017

Published in

Wiedza Obronna

Journal year: 2017 | Journal volume: t. 258-259 | Journal number: nr 1-2

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Broń masowego rażenia
  • Stany Zjednoczone (USA)
  • Terroryzm
Pages (from - to)

50 - 72

URL

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-6bbac8bd-bb72-45fb-968f-58c7c511c8de?q=bwmeta1.element.baztech-93a68e86-7b5e-45c7-b28d-f1b942d409a8;4&qt=CHILDREN-STATELESS

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 70-71. Streszczenie w języku angielskim

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Open Access Mode

open repository

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

2 [Unified list of scientific journals 2013-2016]