Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

Grupy bojowe Unii Europejskiej : wkład polskich sił zbrojnych w bezpieczeństwo Europy

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Rok publikacji

2017

Opublikowano w

Wiedza Obronna

Rocznik: 2017 | Tom: t. 258-259 | Numer: nr 1-2

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe
  • Dowodzenie (wojsko)
  • Europa
  • Grupa Wyszehradzka
  • Grupy bojowe
  • Polska
  • Unia Europejska (UE)
  • Weimarska Grupa Bojowa
Streszczenie

PL Autor przedstawia genezę powstania sił zbrojnych UE, a w szczególności jego elementów jakimi są grupy bojowe Unii Europejskiej. Prezentuje zaangażowanie naszego kraju w tworzeniu elementów bojowych jak i dowodzenia wspomnianymi grupami.

EN European Security is nowadays a very common phrase in all languages of Europe. Events of 2015/2016 in most cruel way showed that stability in the region is not granted forever. Security assumptions made as basis for governments internal and foreign affairs have changed and are no longer valid. Redefinitions on the European Union security policy turn towards formation of the common force as solid benchmark of the stability. Author shows the conception process of forming military force under the European Union command to be ready as European collective defense capability. Moreover, focuses on Polish involvement in developing European Union Battlegroups particularly concentrating on Polish Armed Forces inputs to Weimar Group and Visegrad Group.

Strony (od-do)

5 - 12

URL

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-5be497ce-fe3b-4ace-819d-432ceef20f1f?q=bwmeta1.element.baztech-93a68e86-7b5e-45c7-b28d-f1b942d409a8;0&qt=CHILDREN-STATELESS

Uwagi

Bibliografia, netografia na stronie 11. Streszczenie w języku angielskim.

Typ licencji

CC BY-SA (uznanie autorstwa - na tych samych warunkach)

Tryb otwartego dostępu

otwarte repozytorium

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / czasopismo

2,0

Punktacja MNiSW / czasopismo w ewaluacji 2017-2021

2,0