Processing may take a few seconds...

Article


Title

Działalność organizacji proobronnych na rzecz realizacji celów publicznych

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Year of publication

2016

Published in

Wiedza Obronna

Journal year: 2016 | Journal volume: t. 1-2

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Instytucje nonprofit
  • Obrona cywilna
  • Organizacje paramilitarne
  • System obronny państwa
Pages (from - to)

152 - 165

URL

http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-395771fb-e11e-4c29-a65d-6a6cc1093977?q=bwmeta1.element.baztech-525f8d84-239f-4f7c-9ab9-f2b61cd8a7b9;9&qt=CHILDREN-STATELESS

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 164-165. Streszczenie w języku angielskim.

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Open Access Mode

open repository

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

2.0