Processing may take a few seconds...

Article


Title

Kształtowanie kultury bezpieczeństwa informacji

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Year of publication

2016

Published in

Wiedza Obronna

Journal year: 2016 | Journal volume: t. 1-2

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo informacyjne
  • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
  • Cyberterroryzm
Pages (from - to)

140 - 151

URL

http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-293f32b5-dd57-40a8-b286-ae4c8fa7daff?q=bwmeta1.element.baztech-525f8d84-239f-4f7c-9ab9-f2b61cd8a7b9;8&qt=CHILDREN-STATELESS

Comments

Bibliografia, netografia na stronie 150. Streszczenie w języku angielskim.

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Open Access Mode

open repository

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

2.0