Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Fałszywe banknoty orężem w konflikcie zbrojnym (na przykładzie rosyjskiej kampanii Napoleona i operacji Bernhard)

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

Wiedza Obronna

Rocznik: 2016 | Tom: t. 1-2

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • II wojna światowa (1939-1945)
  • Banknoty
  • Fałszerstwo
  • Francja
  • Niemcy
  • Rosja
  • Napoleon I (cesarz Francuzów 1769-1821)
  • Wielka Brytania
  • Wojna francusko-rosyjska (1812)
Strony (od-do)

125 - 139

URL

http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-49349190-98c6-410c-ba1b-ae54f6e087c6?q=bwmeta1.element.baztech-525f8d84-239f-4f7c-9ab9-f2b61cd8a7b9;7&qt=CHILDREN-STATELESS

Uwagi

Bibliografia, netografia na stronach 138-139. Streszczenie w języku angielskim.

Typ licencji

CC BY-SA (uznanie autorstwa - na tych samych warunkach)

Tryb otwartego dostępu

otwarte repozytorium

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana