Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Wzmocnione techniki przesłuchań jako element działań antyterrorystycznych, podejmowanych przez organy demokratycznego państwa prawnego

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

Wiedza Obronna

Rocznik: 2016 | Tom: t. 1-2

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Polska
  • Prawo międzynarodowe
  • Przesłuchanie podejrzanego
  • Stany Zjednoczone (USA)
  • Terroryzm
  • Tortury
Strony (od-do)

105 - 124

URL

http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-209f1d4e-9e1d-4822-9f9d-8b3bd8d75281?q=bwmeta1.element.baztech-525f8d84-239f-4f7c-9ab9-f2b61cd8a7b9;6&qt=CHILDREN-STATELESS

Uwagi

Bibliografia, netografia na stronach 122-123. Streszczenie w języku angielskim.

Typ licencji

CC BY-SA (uznanie autorstwa - na tych samych warunkach)

Tryb otwartego dostępu

otwarte repozytorium

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Publikacja indeksowana w

BazTech