Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

Organizacja Systemu Obrony Powietrznej RP i jego rola w Systemie Bezpieczeństwa Narodowego

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

Wiedza Obronna

Rocznik: 2016 | Tom: t. 1-2

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Obrona przeciwlotnicza
  • Polska
  • System obronny państwa
Strony (od-do)

62 - 74

URL

http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-8f1c6d60-64f3-4719-b016-905c805f2760?q=bwmeta1.element.baztech-525f8d84-239f-4f7c-9ab9-f2b61cd8a7b9;4&qt=CHILDREN-STATELESS

Uwagi

Bibliografia na stronie 73. Streszczenie w języku angielskim

Typ licencji

CC BY-SA (uznanie autorstwa - na tych samych warunkach)

Tryb otwartego dostępu

otwarte repozytorium

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / czasopismo

2,0