Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Znaczenie kultury bezpieczeństwa w tworzeniu bezpieczeństwa narodowego

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

Wiedza Obronna

Rocznik: 2016 | Tom: t. 1-2

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Polska
  • Świadomość narodowa
Strony (od-do)

32 - 45

URL

http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-88ec8161-065f-4c12-8a80-2286fca1e118?q=bwmeta1.element.baztech-525f8d84-239f-4f7c-9ab9-f2b61cd8a7b9;2&qt=CHILDREN-STATELESS

Uwagi

Bibliografia na stronie 44. Streszczenie w języku angielskim.

Typ licencji

CC BY-SA (uznanie autorstwa - na tych samych warunkach)

Tryb otwartego dostępu

otwarte repozytorium

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / czasopismo

2,0