Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Władze cywilne wobec ataków terrorystycznych w Norwegii w 2011 roku : przywództwo, zasoby kulturowe i język politycznego opisu

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

Wiedza Obronna

Rocznik: 2016 | Tom: t. 1-2

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Norwegia
  • Polityka wewnętrzna
  • Służby specjalne
  • Terroryzm
Strony (od-do)

17 - 31

URL

http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-8e3cbd36-55e9-4fe2-b4d3-3c0d40ff62a2?q=bwmeta1.element.baztech-525f8d84-239f-4f7c-9ab9-f2b61cd8a7b9;1&qt=CHILDREN-STATELESS

Uwagi

Bibliografia na stronach 29-30. Streszczenie w języku angielskim.

Typ licencji

CC BY-SA (uznanie autorstwa - na tych samych warunkach)

Tryb otwartego dostępu

otwarte repozytorium

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana