Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

System powiadamiania ratunkowego

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

Wiedza Obronna

Rocznik: 2016 | Tom: t. 3-4

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Alarm ostrzegawczy
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Polska
  • Ratownictwo medyczne
Strony (od-do)

188 - 208

URL

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-27e8e05f-85ff-4c89-9a09-11bc8f521537?q=bwmeta1.element.baztech-0e7cd378-b717-48d1-960c-0ee11d9208ab;10&qt=CHILDREN-STATELESS

Uwagi

Bibliografia na stronach 207-208. Streszczenie w języku angielskim.

Typ licencji

CC BY-SA (uznanie autorstwa - na tych samych warunkach)

Tryb otwartego dostępu

otwarte repozytorium

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / czasopismo

2,0