Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Istota i znaczenie morale w identyfikacji żołnierzy zawodowych z Wojskiem Polskim

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

Wiedza Obronna

Rocznik: 2016 | Tom: t. 3-4

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Morale żołnierskie
  • Polska
  • Wojsko
  • Zawodowa służba wojskowa
Strony (od-do)

138 - 148

URL

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-030c4730-f859-4d0e-a97e-dd0d8abf86b5?q=bwmeta1.element.baztech-0e7cd378-b717-48d1-960c-0ee11d9208ab;7&qt=CHILDREN-STATELESS

Uwagi

Bibliografia, netografia na stronach 147-148. Streszczenie w języku angielskim.

Typ licencji

CC BY-SA (uznanie autorstwa - na tych samych warunkach)

Tryb otwartego dostępu

otwarte repozytorium

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana