Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Obrona cywilna jako pozamilitarny element systemu obronnego państwa

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

Wiedza Obronna

Rocznik: 2016 | Tom: t. 3-4

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
EN
  • Civil defence
  • Poland
  • Security system
PL
  • Obrona cywilna
  • Polska
  • System obronny państwa
Strony (od-do)

117 - 137

URL

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-4384e36d-d78d-4f39-beaf-84756529e941?q=bwmeta1.element.baztech-0e7cd378-b717-48d1-960c-0ee11d9208ab;6&qt=CHILDREN-STATELESS

Uwagi

Bibliografia na stronach 135-136. Streszczenie w języku angielskim.

Typ licencji

CC BY-SA (uznanie autorstwa - na tych samych warunkach)

Tryb otwartego dostępu

otwarte repozytorium

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana