Processing may take a few seconds...

Article


Title

Prognoza wyzwań i zagrożeń zewnętrznych dla Polski w XXI wieku

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Year of publication

2016

Published in

Wiedza Obronna

Journal year: 2016 | Journal volume: t. 3-4

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
  • Broń masowego rażenia
  • Epidemie
  • Polska
  • Terroryzm
  • Zmiany klimatyczne
Pages (from - to)

66 - 82

URL

http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-5a60e76b-37de-4a29-a641-c3b0966fdf38

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 81-82. Streszczenie w języku angielskim

Points of MNiSW / journal

2.0

Publication indexed in

BazTech