Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Международна научна конференция „Широката сигурност“ Т.2 Киберсигурност. Икономическа, социална и културна сигурност

Redaktorzy

Wariant tytułu

00 Meżdunarodna nauczna konferencija „Szirokata sigurnost“ T.2 Kibersigurnost. Ikonomiczeska, sociałna i kułturna sigurnost

Rok publikacji

2020

Typ książki

monografia naukowa / materiały konferencyjne

Język publikacji

bułgarski | angielski

Miejsce

Sofia, Bulgaria

Wydawca

Научно-технически съюз по машиностроене "Индустрия - 4.0"

Data opublikowania

31.07.2020

Liczba stron

572

ISBN

978-619-7383-19-5

URL

http://www.booksinprint.bg/Publication/Details/f009e9b7-4bd8-413d-a8bb-d39b29c32cf9

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Bezpieczeństwo miedzynarodowe
EN
  • International security
  • National security
Rozdziały
Security education in the process of strengthening national security. Study case of Poland and selected countries of Central and Eastern Europe (s. 407-417)
Konferencja

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ШИРОКАТА СИГУРНОСТ“, 27.03.2020, Sofia, Bulgaria